:  
شنبه 6 دى 1393 00:00

چگونه عذرخواهی کنیم؟

چگونه عذرخواهی کنیم؟ 

عذرخواهی بیان پشیمانی از کار اشتباه انجام شده توسط شما بوده، و گاهی درخواستی برای بخشش نیز هست. عذرخواهی برای یک اشتباه ممکن است وظیفه¬ای غیر ممکن به نظر رسد، اما می¬توان این کار را با بلعیدن غرور و برداشتن بهترین قدم، انجام داد. این کار، امور را برای شما و فردی که از او عذرخواهی می¬کنید، بهتر می¬نماید. 

قسمت 1 از 2: آماده کردن معذرت خواهی مخصوص به خود 

1. فکر کنید چه چیزی اشتباه شده است. آیا حرف بی¬عاطفه¬ای زده¬اید؟ آیا بدون منظور کسی را رنجانده¬اید؟ آیا به قولی که داده¬اید، عمل نکردید؟ آیا این رنجش جدیدا ایجاد شده یا از مدت زمانی طولانی باقی مانده است؟ آیا سایرین نیز ناراحت شده یا آسیب دیده¬اند؟ در صورت عدم آگاهی از کار اشتباه انجام شده توسط شما، نخواهید توانست به نحو موثری عذرخواهی کنید. 

در صورت تصور انجام ندادن هیچ کار اشتباهی، پشیمانی یا ناراحتی خود را از احساس کنونی فرد، در نتیجه عمل خود را ابراز کنید. در صورت عدم برنامه ریزی تاثیر از قبل، به علت ناراحت شدن کسی از گفتار یا رفتارتان، باید عذرخواهی کنید. می¬توانید بگویید که تاثیر رفتار خود را بر این شخص پیش بینی نکرده و مزایای آن رفتار مهم¬تر از عواقب پیش بینی نشده بوده، و می-خواهید عمل سهوی خود را جبران کنید. 

در صورت صدمه زدن اشتباه شما به شخصی، حتی به حق بودن شما، نامربوط است. شاید نکته¬ای خیلی مهم در صحبت¬های خود بیان کرده باشید، اما به خاطر داشته باشید که باعث ایجاد احساس بدی در شخصی دیگر شده¬اید، دارید عذرخواهی می¬کنید. معذرت خواهی به این معنی نیست که همه رفتار و گفتار شما اشتباه بوده، بلکه به این معنی است که بابت ناراحت شدن شخص دیگری از رفتار یا گفتار خود متاسف هستید. 

2. متوجه باشید که عذرخواهی درباره شما نیست. درباره درستی یا غلط بودن سرزنش شما هم نیست. درباره اینکه چه کسی اشتباه کرده و یا چه کسی مستحق سرزنش است، نیست. معذرت خواهی، توضیح و توجیه نیست –عذرخواهی ربطی ندارد به اینکه چه کسی محق بوده و چه کسی اشتباه کرده است. شما از کسی به علت ایجاد احساس بد در او، عذرخواهی می¬کنید. درمورد صحیح و غلط می¬توان در آینده صحبت کرد، اما هنگام عذرخواهی بر فرد دیگر، و نه بر خود تمرکز کنید. 

هنگام عذرخواهی، بهانه نیاورید. درست است که بیش از یک نفر اشتباه کرده¬اند، اما به خاطر داشته باشید که نمی¬توانید به جای دیگران عذرخواهی کنید. تنها می¬توانید برای خود معذرت بخواهید. در آینده، پس از آرام شدن همه چیز، می¬توانید توضیح دهید که واقعا چه اتفاقی افتاده بود. 

یک معذرت خواهی از سر طفره یا طعنه بیشتر توهین آمیز است؛ چرا که نشان دهنده عدم اعتبار کافی درد دیگران برای ارجحیت آنها به خودتان در هنگام عذرخواهی است. 

3. زمان مناسب را برای معذرت خواهی انتخاب کنید. زمانی کوتاه پس از اشتباه¬تان، مناسب است؛ هر چند گاهی بهتر است مدت زمانی صبر کرد. نیش یک کلام درشت را می¬توان با یک عذرخواهی سریع آرام کرد، اما در مورد سایر توهین¬ها، احتمالا شخص قبل از شنیدن جمله بعدی شما، به مدت زمانی برای آرام شدن، نیاز دارد. به هر حال هر چه سریع¬تر برای اشتباهات خود عذرخواهی کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که این نکته به عنوان یک اشتباه در قضاوت، و نه یک کاستی در شخصیت شما دیده شود. در صورت صبر کردن مدتی طولانی برای عذرخواهی کردن، احتمالا ترمیم رابطه شما با شخص دیگر، غیر ممکن می¬شود. 

4. معذرت خواهی خود را مکتوب کنید (انتخابی). در صورت مواجهه با مشکل در سر هم کردن کلمات برای عذرخواهی، نوشتن احساس خود را در نظر داشته باشید. می¬توانید عذرخواهی خود را به صورت نامه به طرف مقابل داده، و یا از نوشته¬های خود به عنوان راهنما برای عذرخواهی رو در رو استفاده کنید. زمان گرفته و فکر خود را مرتب کنید. علت دقیق احساس اجبار به عذرخواهی را یافته، و اقدامات آینده خود را جهت جلوگیری از تکرار چنین اشتباهی را برنامه ریزی کنید. 

در صورت عدم احساس راحتی برای نوشتن، از یک سیستم ضبط صدا استفاده کنید. این کار نه تنها به یادآوری بهتر کمک کرده، بلکه همچنین در صورت سخت بودن بیان عذرخواهی، آن را به شخص مورد نظر بدهید. 

عذرخواهی از طریق تماس تلفنی، ایمیل، یا فایل صوتی ضبط شده، احتمالا نشان دهنده عدم صداقت و کمبود تلاش است. در صورت امکان، بهتر است عذرخواهی رو در رو صورت گرفته، و از انجام صادقانه عذرخواهی تا حد امکان اطمینان حاصل کنید –زیاد ورجه ورجه نکنید، به دوردست¬ها خیره نشوید، خود را پرمشغله یا بی علاقه نشان ندهید. 

 

قسمت 2 از 2: عذرخواهی 

1. با اشتباه پیش آمده شروع کنید. معذرت خواهی را با اشتباه پیش آمده و احساس به وجود آمده به واسطه گفتار یا رفتارتان، شروع کنید. درباره اتفاق پیش آمده وارد جزییات شده، بنابراین شنونده کاملا متوجه خواهد شد که به چه علت عذرخواهی می¬کنید. 

از کلمات "اما" و "اگر" استفاده نکنید. عذرخواهی یک اظهار است، بنابراین نباید شرطی باشد. به خاطر داشته باشید که عذرخواهی ربطی به درست و غلط و مقصر ندارد –یک عذرخواهی، به سادگی به این معنی است که شما با رفتار یا گفتار خود باعث ایجاد احساسی بد در شخصی شده، و بابت آن متاسف هستید. 

نگویید "متاسفم که همچین احساسی داشتی" یا "متاسفم که بهت برخورده". بابت رفتار یا گفتار خود، متاسف باشید. "متاسفم که همچین احساسی داشتی" شبیه به سرزنش کردن شنونده بابت احساس بد داشتن بوده، و یک معذرت خواهی واقعی نیست. هنگام عذرخواهی، باید متوجه باشید که به شخصی آزار رسانده و بابت آن متاسف هستید. 

2. بگویید که متاسف هستید. از عبارات واضح و رک استفاده کنید. "بابت دلخور کردنت، متاسفم" مثال خوبی است؛ چرا که همه مسئولیت را قبول کرده، در حالی¬که "اگر دلخورت کردم، متاسفم" مستقیم نبوده و به شنونده می¬گوید که شما حتی مطمئن نیستید که او را دلخور کرده باشید (وقتی که واقعا دلخور کرده باشید). 

متوجه باشید که تنها گفتن "لطفا منو ببخش" یک عذرخواهی واقعی را بیان نمی¬کند. هنگام گفتن چنین جمله¬ای، حتی جریحه دار کردن احساسات کسی را نیز تصدیق نمی¬کنید. بسیاری از مردم از جمله "لطفا منو ببخش" به عنوان راهی برای گریز از قبول مسئولیت استفاده می¬کنند. در عوض، صادق بوده و نشان دهید بابت عملی که از شما سر زده است واقعا متاسف هستید، و تمایل به اصلاح رابطه با این فرد دارید. 

3. جبران کنید. درباره علت دلخور کردن دیگران فکر کنید. آیا علت، بی¬توجهی به زمان بوده، یا فراموش کردن قولی که قبلا داده بوده¬اید؟ آیا به خاطر تلاش برای واکنش سریع به نکاتی مشخص، بدون مکث برای در نظر گرفتن یک دیدگاه جایگزین، بوده است؟ آیا به خاطر عدم رضایت شما از زندگی¬تان، و خالی کردن بی¬اراده آن بر سر دیگران بوده است؟ مشکل اصلی را یافته، بدون اشاره به شخصی دیگر، آن را برای شنونده توضیح داده، و اقدامات مورد نظر برای حل شدن مشکل را بیان کنید. به این شیوه، از بروز مشکل در آینده، جلوگیری خواهید کرد. 

مثلا یک عذرخواهی خوب می¬تواند این گونه باشد: "بهت سیلی زدم چون اخیرا تو محل کارم خیلی فشار بودم. خالی کردن همه اون فشار سر تو خیلی خودخواهانه بود. از فردا ساعتای کاریم رو به X ساعت در هفته کم می¬کنم. واقعا فکر میکنم کم کردن ساعت کاریم، باعث باز شدن اخمام میشه، و می¬تونیم مدت زمان بیشتری رو با هم بگذرونیم". 

یک مثال دیگر می¬تواند این گونه باشد: "این مدت من خیلی سرد و غیرصمیمی بودم چون فکر می¬کردم می¬خوای به خاطر بیکار بودنم، ترکم کنی. اما این مدلی رفتار کردن خیلی بده. ببین، این یه لیست از کاراییه که می¬خوام انجام بدم واسه پیدا کردن کار جدید. هر چه سریع¬تر بهتر". 

4. با تشکر و قدردانی، عذرخواهی را تمام کنید. بابت نقش این افراد در زندگی خود تشکر کرده، و بر عدم علاقه خود بر به خطر انداختن یا آسیب زدن به رابطه، تاکید کنید. این زمان برشمردن مختصر علت ایجاد و ابقای رابطه در طول زمان شده است. برای کسانی که در یک رابطه عاشقانه هستند، تاکید بر واقعا عاشق بودن، پایان خوبی است. توضیح دهید که زندگی شما بدون اعتماد این فرد و همراهی او، چه چیزهایی را از دست خواهد داد. 

5. درخواست بخشش کنید. فرصتی برای جبران اشتباه¬تان، درخواست کنید. بگویید که تمایل دارید در صورت اجازه این فرد، از این اشتباه درس گرفته، و برای رشد و تغییر اقدامی عملی انجام دهید. درخواست صریحی برای بخشیده شدن ارائه کرده و منتظر پاسخ بمانید. از آنجایی که شخصی دیگر دلخور شده است، باید به آنها اجازه تصمیم¬گیری در مورد بخشش یا عدم بخشش، برای شما را بدهید. 

6. صبور باشید. در صورت قبول نشدن عذرخواهی، بابت شنیدن صحبت¬های¬تان تشکر کرده و راه را برای صحبت بعدی در صورت تمایل آنان، باز بگذارید(به عنوان مثال، "میدونم هنوز بابت این موضوع ناراحتی، اما ممنونم که بهم فرصت معذرت خواهی دادی. اگر یه موقعی نظرت تغییر کرد، لطفا بهم زنگ بزن.") گاهی دیگران واقعا تمایل به بخشیدن شما دارند، اما همچنان به قدری زمان برای آرام شدن نیاز دارند. 

به خاطر داشته باشید تنها قبول شدن عذرخواهی شما، به معنی بخشیده شدن کامل شما نیست. این موضوع گاهی نیاز به زمان (گاهی زمانی طولانی) برای بخشیدن و اعتماد دوباره، لازم است. کار کمی برای سرعت بخشی به این فرآیند برای شما وجود داشته، اما بی¬نهایت شیوه برای خراب کردن همه چیز، وجود دارد. در صورت واقعا اهمیت داشتن شخص برای شما، دادن زمان و فضای کافی به فرد، برای بهبود، ارزش دارد. انتظار نداشته باشید که آنها بلافاصله طبیعی و مانند قبل، رفتار کنند. 

در این مدت، اجازه ندهید کسی این موضوع را تا ابد بالای سر شما آویزان کند. همان¬طور که شما نیاز به یادگیری نحوه عذرخواهی دارید، آنها نیز باید چگونه بخشیدن را یاد بگیرند. 

7. بر سر حرف خود بمانید. یک عذرخواهی واقعی شامل راه حل بوده، یا نشان¬دهنده تمایل شما برای حل مشکل است. شما قول داده¬اید که برای حل مشکل تلاش کنید، برای صادقانه و کامل بودن عذرخواهی، باید به قول خود عمل کنید. در غیر این صورت، عذرخواهی شما معنی خود را از دست داده، و اعتماد به پشت مرزهای ناکجاآباد رانده می¬شود. 

 

نکات 

باید زبان بدن آرام و متواضعی داشته باشید. دست به سینه بودن، اشاره با انگشت، یا استفاده از صدای مفعولی، طرف دیگر را وادار به دفاع می¬کند. 

گاهی اوقات تلاش برای عذرخواهی، تبدیل به بحث دوباره بر سر موضوع مورد بحث و دلخواه شما برای معذرت خواهی، می¬شود. دقت داشته باشید که در مورد هیچ موضوعی دوباره بحث نکرده و هیچ زخم قدیمی¬ای را باز نکنید. به خاطر داشته باشید عذرخواهی به معنی کاملا غلط بودن صحبت شما نیست –به این معنی است که از احساس به وجود آمده در فرد به سبب گفتار خود متاسف بوده، و تمایل به جبران و اصلاح رابطه با این فرد دارید. 

حتی اگر احساس کنید که مشکل تا حدی به علت عدم توانایی برقراری ارتباط فرد است، حین معذرت خواهی سرزنش نکنید. در صورت عقیده به اصلاح همه چیز بین شما دو نفر با ارتباط بهتر، می¬توانید این را به عنوان راهی برای جلوگیری از ایجاد مشکل در آینده، ذکر کنید. 

در صورت امکان، فرد را کنار کشیده تا بتوانید به تنهایی از او معذرت خواهی کنید. این کار نه تنها احتمال تاثیر دیگران را بر تصمیم او کاهش داده، بلکه همچنین شما را کمتر عصبی خواهد کرد. به هر حال در صورت توهین به فرد در حضور دیگران، معذرت خواهی در حضور دیگران موثرتر خواهد بود. 

پس از عذرخواهی، زمانی را صرف فکر کردن به راهی بهتر برای رفتار کردن در چنین شرایطی، کنید. به این شیوه، مرتبه بعد در شرایط مشابه، برای رفتار بدون آسیب زدن به احساسات دیگران یا دلخور کردن کسی، آماده خواهید بود. 

در صورت صحبت کسی با شما درباره جبران کردن، آن را یک فرصت ببینید. مثلا در صورت فراموش کردن تولد همسر یا سالگرد ازدواج¬تان، احتمالا تصمیم به جشن گرفتن در شبی دیگر، شگفت انگیزتر و رمانتیک¬تر بگیرید. این به این معنی نیست که می¬توانید باز هم مناسبتی را فراموش کنید، بلکه نشان دهنده تمایل شما به انجام بهترین تلاش¬تان، برای جبران است. 

معذرت خواهی نکنید مگر اینکه واقعا متاسف باشید. عمیقا متاسف بودن، تفاوت بین عذرخواهی حقیقی و غیرصادقانه است. در صورت به عذرخواهی و خیلی متاسف نبودن، احتمالا به رابطه و اعتماد، بیش از پیش صدمه خواهید زد. 

پیش از معذرت خواهی، خود را به جای آن فرد تصور کنید. درباره نحوه احساس یا دلخوری او فکر کنید. این را در عذرخواهی خود، بیان کنید. 

حین عذرخواهی دلخور، بی¬علاقه، و یا خشمگین نباشید. به این نحو، شما به طرف مقابل می¬گویید که تنها به خاطر این که مجبورید، معذرت خواهی می¬کنید و واقعا اهمیتی نمی¬دهید. به خاطر داشته باشید عذرخواهی نکنید مگر اینکه واقعا بابت کار انجام شده از سوی شما یا احساس ایجاد شده در فردی در نتیجه گفتار یا رفتارتان، متاسف باشید. 

معمولا یک معذرت خواهی منجر به عذرخواهی دیگری نیز می¬شود. یا معذرت خواهی شما برای کار دیگری و درک تاسف برای آن کار، و یا معذرت خواهی فرد مقابل برای درک یک پیچیدگی از طرف هر دوی شما. برای بخشیدن آماده باشید. 

 
موضوعات:
ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 412
5.2/10 (تعداد آرا 13 نفر )
Share  

 


تبلیغ
نکته روز
افراد موفق بر راه حل ها تمرکز می کنند اما افراد متوسط به فردی که مشکل را ایجاد کرده است فکر می کنند. «برایان تریسی»
تبلیغ
مطالب محبوب
تبلیغ

 
تبلیغ

 
تبلیغ

 
تبلیغ

 
تبلیغ

تبلیغ

 
تبلیغ