:  
شنبه 3 آبان 1393 00:00

چگونه صدای تق تق کمر را دربیاوریم؟

چگونه صدای تق تق کمر را دربیاوریم؟

چگونه صدای تق تق کمر را دربیاوریم؟
تق تق کمر بسیار ساده است. طبیعتا می توانید خودتان با یک وسیله این کار را انجام دهید یا از دوستتان کمک بخواهید. تق تق کردن مداوم می تواند تعادل مفاصل را راحت تر کند و کمردرد را بهبود بخشد.
 
     

روش 1 از 4:  کمر خود را تق تق کنید

1  دستتان را پشت کمرتان قرار دهید، یکی روی دیگری. تا جاییکه دستتان می رسد آن را بالای ستون فقراتتان فشار دهید. دستتان را بسمت عقب بکشید و روی ستون فقرات بکشید، در این حالت باید چند ضربه تق تق خوب بگیرید.
 
 
روی یک صندلی دارای پشتی کوتاه بنشینید
2  روی یک صندلی دارای پشتی کوتاه بنشینید.  ماتحتتان را بسمت لبه صندلی بلغزانید تا پشت صندلی با قسمتی از کمرتان را می خواهید تق تق کنید برخورد کند. کف دستتان را روی پیشانی بگذارید و به آرامی نفستان را بیرون دهید. سر و شانه تان باید به پایین و پشت صندلی فرو رود و با این کار باید کمی تق تق انجام شود.

 
 
3.	راست و مستقیم بلند شوید درحالیکه گوشه دیوار در وسط کمرتان قرار دارد
3 راست و مستقیم بلند شوید درحالیکه گوشه دیوار در وسط کمرتان قرار دارد. با چلاندن کناره شانه تان، بازویتان را به سمت عقب بیاورید. این کشش آرام به تق تق کردن کمر کمک می کند.

  
 
 

روش 2 از 4:  کمرتان را با توپ طبی تق تق کنید

	وسط کمرتان را تق تق کنید
1  وسط کمرتان را تق تق کنید. روی توپ طبی بنشینید و به آرامی پایتان بسمت بیرون حرکت دهید و خودتان را روی توپ خم کنید تا کمرتان روی آن بخوابد. کاملا آرام باشید و آهسته به سمت بیرون و داخل حرکت کنید طوریکه توپ در قسمتهای مختلف کمرتان قرار گیرد.


2.	بالای کمرتان را تق تق کنید
2  بالای کمرتان را تق تق کنید. جلوی توپ طبی زانو بزنید و آهسته توپ را  بسمت جلو بچرخانید و با دور شدن توپ از خودتان،  بسمت آن خم شوید. زمانیکه کاملا کشیده شدید،  بگذارید وسط و بالای کمرتان آرام شود و چند لحظه فرورفتگی پیدا کند. پایین کمرتان را تق تق کنید. سینه و شکمتان را بالای توپ طبی قرار دهید و به آهستگی بسمت جلو بچرخانید طوریکه نوک انگشتان پایتان زمین را لمس کند اما نه زانویتان. بگذارید دستانتان اطراف توپ آویزان بماند و ماهیچه ها را روی کمرتان آرام قرار دهید.روش 3 از 4:  از کسی دیگر بخواهید کمرتان را تق تق کند
روی سطحی محکم مانند زمین دراز بکشید
1  روی سطحی محکم مانند زمین دراز بکشید. بازوهایتان در دوطرف و آرنج و دستانتان  در دو طرف سرتان باشد. سرتان باید رو به یک طرف باشد.


اگر احساس کردید جمع و منقبض شده اید، از دوستتان بخواهید شما را یک مالش سریع بدهد تا آرام شوید.
2  اگر احساس کردید جمع و منقبض شده اید، از دوستتان بخواهید شما را یک مالش سریع بدهد تا آرام شوید.


از دوستتان بخواهید دستهایش را دوطرف ستون فقراتتان قرار دهد
3  از دوستتان بخواهید دستهایش  را  دو طرف ستون فقراتتان قرار دهد. باید انگشتان به سمت کناره های بدنتان باشد. فاصله بین کف دستانشان باید بین 3 تا 4 سانتی متر باشد.


 همزمان که آنها به آرامی فشار وارد می کنند، شما نفستان را بیروون دهید
4 همزمان که آنها به آرامی فشار وارد می کنند، شما نفستان را بیروون دهید.  دستانشان همیشه باید با کمرتان در تماس باشد و حتی نباید بسمت بالای کمر بلغزد.


از آنها بخواهید از وسط کمر شروع کنند و کم کم بسمت بالا بروند
5  از آنها بخواهید از وسط کمر شروع کنند و کم کم بسمت بالا بروند. سرانجام باید نقطه ای را بیابند که خیلی می خارد.
 


 

روش 4 از 4:  سایر روشهای تق تق کردن کمر

حرکت کششی کمر پا روی پا را انجام دهید
1 حرکت کششی کمر، پا _ روی _ پا  را انجام دهید. روی تشکی بنشینید درحالیکه کمرتان مستقیم و پایتان صاف روی زمین است. آهسته پای راستتان را بالا بیاورید و آنرا خم نگه دارید و سپس آن را روی پای چپ قرار دهید. پای چپتان باید روی زمین صاف باشد و فقط کف پای راستتان روی زمین نزدیک کفل چپتان باشد. 

  •    دست چپتان را روی سمت راست پای راستتان بیاورید. اکنون باید کشش را حس کنید. با استفاده از دست چپ برای هل دادن زانوی راست، به آرامی قوس ستون فقراتتان را بسمت عقب و راست بچرخانید.
  • وقتی یک حالت تق تق حس کردید، این حالت را رها کنید و کشش را آزاد کنید و با پای مخالف این حرکت را تکرار کنید.

حرکت کششی بلند کردن از پشت را انجام دهید
2  حرکت کششی بلند کردن از پشت را انجام دهید.  برای انجام این  حرکت کششی به دو نفر نیاز است. از کسی که کمرش می خارد بخواهید دست به سینه بنشیند. یک نفر از پشت سرش آرنجهایش را بگیرد و به آرامی از زمین بلند کند و روی کمر خم کند. اطمینان یابید که آن شخص آنقدر قوی است که می تواند شما را بلند کند و عمل بلند کردن باعث به عقب افتادن شخص دیگر نمی شود.


با استفاده از تخت خواب عمل کشش را انجام دهید
  با استفاده از تخت خواب عمل کشش را انجام دهید. پایین تخت دراز بکشید و هرچیزی بالای شانه تان است از لبه تخت آویزان باشد.آرام باشید و به آهستگی بگذارید بالای کمر و دستتان به طرف زمین فرو افتد. پس از آنکه کاملا بسمت پایین کشیده شدید، کاملا راست بنشینید تا ستون فقراتتان در جهت مخالف خم شود و بسمت پایین برگردید و هر بار لبه شانه تان را از لبه تخت دورتر کنید.


حرکت کششی گهواره ای انجام دهید
4  حرکت کششی گهواره ای انجام دهید. این حرکت برای شل کردن ماهیچه ها در ستون فقرات بکار می رود. روی تشک دراز بکشید و هر دو زانویتان را بسمت سینه تان بیاورید و آنها را با دستهایتان در بغل بگیرید. به آرامی روی تشک به عقب و جلو تکان بخورید و یک نیروی حرکتی ایجاد نمایید. هنگام حرکت جلو و عقب سعی کنید مهره های کمرتان را روی تشک حس کنید.


5  تق تق زمینی انجام دهید. روی زمین سفت (نه فرش) به پشت بخوابید و دستهایتان به دو طرفتان باز باشد. پاهایتان روی زمین صاف باشد و زانویتان حدود 45 درجه خم باشد یا در حدی که کفلتان بچرخد تا پایین ستون فقراتتان روی زمین صاف باشد. سعی کنید کل ستون فقراتتان با زمین همراستا باشد. دستتان را پشت سرتان بگذارید و سرتان را بسمت جلو هل دهید (طوریکه چانه تان به طرف سینه تان برود). محکم فشار دهید اما نباید آسیب برساند، اگر دردتان آمد دست نگه دارید و فشارکمتری اعمال کنید. مهره های فقرات باید به آرامی بین یک تا سه جا بین کناره شانه تان با فشار کمی صدای تق تق ایجاد کند. احساسی عالی است! راهنمایی

  

  • اگر احساس گرفتگی می کنید یا کمرتان از جا دررفته، احتمالا کمرتان صدای تق تق نخواهد داد.
  • هنگام نشستن و ایستادن سعی کنید کمرتان صاف باشد. حالت مناسب در جلوگیری از کمردرد موثر است.
  • می توانید در وان حمام بنشینید و بسمت عقب فشار دهید.
  • مواظب باشید به کمرتان آسیب نرسانید.

 
 

   
هشدار
  •   اگر احساس درد کردید، سریع کار را متوقف کنید. همیشه به آنچه بدنتان می گوید توجه کنید.
  • به آرامی شروع کنید. افراد مختلف به سطوح مختلف فشار نیاز دارند تا کمرشان صدای تق تق بدهد.

 


منبع :   wikihow.com

 

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 2874
5.1/10 (تعداد آرا 14 نفر )
Share  

 


تبلیغ
نکته روز
افراد موفق بر راه حل ها تمرکز می کنند اما افراد متوسط به فردی که مشکل را ایجاد کرده است فکر می کنند. «برایان تریسی»
تبلیغ
مطالب محبوب
تبلیغ

 
تبلیغ

 
تبلیغ

 
تبلیغ

 
تبلیغ

تبلیغ

 
تبلیغ